POKEMON GO –materiaalin käyttö yrityksesi elinkeinotoiminnassa

”Pokémon GO –disco ravintolassamme tänään!”

”Tule maistamaan Pokémon GO –uutuusjäätelöämme!”

Se on täällä. Vuoden 2016 absoluuttinen kesähitti, uusi Pokémon GO –peli.

Pelin käyttäjien määrä kasvaa nopeammin kuin idästä saapuvat leppäkertturyppäät. Kaikki haluavat osansa sensaatiosta. Mutta… voivatko kaikki saada osansa, ainakaan ilmaiseksi ja ilman juridista riskinottoa?

Pokémon GO, kuten muutkin mobiilipelit, sisältävät runsaasti mm. tekijänoikeuksilla ja tavaramerkeillä suojattuja elementtejä. Lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset sekä itsesääntely tuottavat oikeuksienomistajille laajasti suojaa oikeudetonta käyttöä vastaan. Tiedätkö sinä, millaisia reunaehtoja tunnettujen pelien käyttöön omassa elinkeinotoiminnassasi sisältyy?

Tekijänoikeuslaki Suomessa ja vastaavat lait ulkomailla asettavat rajat tekijän- ja lähioikeuksilla suojattujen aineistojen käyttöön.

Tekijänoikeuslakimme 1 luvun 2 §:ssä säädetään, kuinka ”tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.”

Tekijänoikeudet Pokémon GO –pelin hahmoihin ja elementteihin ovat the Pokémon Company International, Inc:llä (jäljempänä TPCI), Niantic Inc:llä ja niihin liitännäisillä yhtiöillä.

Vuonna 2015 TPCI haastoi seattlelaisen kahvilanpitäjän oikeuteen tekijänoikeuksiensa tahallisesta loukkauksesta, koska tämä suurena POKEMON-fanina oli järjestämässä epävirallisia “Unofficial Pokémon PAX Kickoff Party” –juhlia.

Maksullisessa tapahtumassa oli tarkoitus olla mm.  seuraavaa ohjelmaa: “Pokemon themed shots and drinks – Smash Bros. Tournament with cash prize – Dancing – Giveaways – Cosplay Contest and more; and an AMAZIN POKEMON MASHUP.” Tapahtuman mainosjulisteissa ja Facebook-postauksissa oli Pikachu ja Snivy –hahmojen kuvia.

Kahvilanpitäjä peruutti juhlat ennen niiden ajankohtaa, mutta TPCI vaati silti siltä oikeudenkäyntikuluina 4.000 dollaria. Kahvilanpitäjä perusti vähävaraisena joukkorahoituskampanjan GoFundMe-alustalla pystyäkseen maksamaan kulut.

Tavaramerkkilakimme 4 §:ssä säädetään, kuinka ”tämän lain 1–3 §:n mukainen oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen”.

Nintendo Co., Ltd. on suojannut PoKéMoN GO –tavaramerkin koko EU-alueen kattavalla EU-rekisteröinnillä tänä keväänä. Rekisteröinti tuottaa Nintendolle yksinoikeuden PoKéMoN GO –tunnuksen käyttöön ja lisensiointiin niille tuotteille ja palveluille, jotka rekisteröintihakemukseen on lueteltu, sekä niiden kanssa samankaltaisille tuotteille ja palveluille.

Tavaramerkkilakimme 6 §:n mukaan Nintendo voi kuitenkin saada suojaa myös muunlaisia oikeudettomia PoKéMoN GO –tuotteita ja palveluita vastaan, mikäli POKEMON–tunnusta pidetään Suomessa ns. laajalti tunnettuna. Lain mukaan ”Tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.”

Vaikka Pokémon GO –tavaramerkkiä ei ole suojattu EU-tavaramerkkinä esimerkiksi ruoka- ja juomatuotteille, on oikeuksienhaltijan mahdollista pyrkiä puuttumaan ravintoloiden Pokémon GO –teemaisiin uutuusruokiin ja –juomiin vetoamalla POKEMON-brändin laajaan tunnettuuteen. Viime kädessä ylimmät tuomioistuimet päättävät, pidetäänkö brändiä Suomessa laajaa suojaa saavana vai tavallisena tavaramerkkinä.

Musta Manta -tyyny / www.taigacolors.fi

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa antaa myös suojaa kaikille elinkeinonharjoittajille. Laki säätää mm.:  ”Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.” Lain nojalla sopimatonta voisi olla mm. virheellisen mielikuvan synnyttäminen siitä, että elinkeinonharjoittajalla on oikeus käyttää suojattua Pokémon GO –tavaramerkkiä omien tuotteidensa tai palveluidensa tunnuksena.

Kansainvälisen kauppakamarin globaalit Markkinointisäännöt ovat niin ikään sovellettavissa pelitunnusten ja hahmojen kaupalliseen hyödyntämiseen. Mm. artikla 15:een on vedottu Suomessakin vuosien ajan tilanteissa, joissa brändinhaltija katsoo toisen elinkeinonharjoittajan hyödyntävän oikeudetta suojattuja oikeuksiaan: ”Markkinoinnissa ei tule oikeudetta  käyttää toisen yrityksen  tai muun yhteisön  nimeä, lyhennettä, logoa, tavaramerkkiä tai muuta tunnusmerkkiä. Markkinoinnissa ei tule käyttää sopimattomasti hyväksi toisen  henkilön  tai yhteisön nimeen, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai  muun  teollisoikeuden  suojaamaan omaisuuteen liittyvää taikka toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (good will).”

Ennen kuin ryntäät innovoimaan omaan elinkeinotoimintaasi Pokémon GO –aiheisia tuotteita, palveluita tai markkinointia, on suositeltavaa pysähtyä hetkeksi analysoimaan tapoja, joilla ne voi toteuttaa altistamatta työpaikkaansa juridisille riskeille. On mielenkiintoista nähdä, millaisen lähestymistavan Pokémon GO –oikeudenhaltijat ottavat erilaisiin ilmentymiin, joita nähtäneen lähiaikoina lukemattomia. Kun itse pelikin liittyy kiinteästi muiden tahojen omistamiin ja hallinnoimiin rakennuksiin, maa-alueisiin yms., tuo se mielenkiintoisia elementtejä perinteisenlaiseen tekijänoikeus- ja tavaramerkkikeskusteluun.

Kesän aikana on uutisoitu mm. New York Timesissa, kuinka kaupallista yhteistyötä ravintoloiden ja muiden liiketilojen kanssa on jo aloitettu ns. sponsoroitujen sijaintien muodossa. Tällöin yritys maksaa Pokémon GO –oikeudenhaltijoille sovitusta näkyvyydestä ja suojattujen elementtien käyttöoikeudesta.

 

Liity sähköpostiyhteisööni

Liittymällä sähköpostiyhteisööni saat:

  • ilmoituksen uusista blogijulkaisuista
  • kutsuja tapahtumiin
  • silloin tällöin muita osaamisalueisiini (juridiikka, asiakaskokemus, yrittäminen) liittyviä infoviestejä