Elina juristina

Heitä huolesi hoitooni! 20+ vuotta yritysten, julkishallinnon sekä järjestöjen arkikielisenä kumppanina juridiikassa.

 

Autan asiakkaitani lakiasioissa, jotka liittyvät myyntiin, markkinointiin, viestintään, tietosuojaan sekä sisällöntuotantoon, erityisesti tekijänoikeuksiin liittyen.

Ideologia

Juridiikan ei tarvitse olla tylsää! Päätin jo juristiurani alkuvaiheissa 2000-luvun alussa (tai oikeastaan jo oikiksessa 1990-luvulla), ettei minusta tule stereotyyppistä juristia.

 

Latinankieliset lausahdukset, mystiset lakitermit, liituraitapuvut… Eivät ole koskaan olleet minun juttu. Juridiikkaa arkikielellä, se on lupaukseni.

Asiakkailtani ja esitysteni kuulijoilta olen saanut positiivista palautetta erilaisesta otteestani juridiikan maailmaan.

 

Erityisen ilahtuneita monet kanssani työskennelleet ovat olleet siitä, etten rajoitu tarkastelemaan asiakkaan tilannetta lainsäädännön näkökulmasta, vaan osana laajempaa kokonaisuutta.

 

Moni juridiikka-apua minulta ostanut on saanut kaupan päälle mukaansa säkillisen ideoita liiketoiminnan kehittämisestä, asiakaskokemuksen parantamisesta ja markkinointiviestinnän konsepteista.

Think out of the box!

Yksi lempisanonnoistani

Tausta

Päätymiseni lakialalle kumpusi vahvasti kotikasvatuksesta, jossa painottui oikeudenmukaisuus. Päätin kouluttautua Helsingin yliopistossa ammattiin, jossa voin olla auttamassa asioiden tekemistä oikein, niin juridisesti kuin eettisesti.

 

Valmistumisvuodesta 2000 vuoteen 2016 työskentelin asianajoalalla, siitä 14 vuotta osakkaana asianajotoimistoissa, mm. johtaen tulosvastuullisena markkinointijuridiikan ja tietosuojan osaamistiimejämme.

Syksyllä 2016 tein ison elämänmuutoksen, irtisanouduin ja luovuin osakkuudesta 170-henkisessä asianajotoimistossa, perustaen sen jälkeen oman lakitoimistoni Lexperience Oy:n.

 

Osakkuudesta kokonaan oman yrityksen yrittäjäksi siirtyminen on entisestään kasvattanut ymmärrystäni liiketoimintojen harjoittamisesta ja vapauttanut minua keskittymään täysin niihin työtehtäviin, joihin tunnen intohimoa. Asiakkaani saavat aina juuri minut kumppanikseen, täydellä huomiolla, innostuneena!

Työ

Koulutus

Luottamustoimet & osakkuudet

Palkinnot ja huomionosoitukset

Jäsenyydet

Toiminta

Juristina toimintatapani on ensin pyrkiä selvittää, mitä on liiketoiminnallinen tavoitteenne. Sen jälkeen pohdimme, mitä eri reittejä sinne voidaan päästä ja millaista riskitasoa eri reitit tarkoittavat.

 

Kysyn paljon kysymyksiä – myös kenties tyhmältä tai vaikealta tuntuvia. Kokemukseni mukaan avoin aloituskeskustelu usein muokkaa sitä, minkälaiseen asiakokonaisuuteen itse asiassa juridista tukea tarvitaan ja mihin juristille maksettava palkkio on järkevintä kohdistaa.

 

Toimin tehokkaasti ja kerron asiakkaille, mikä kokemukseni mukaan olisi paras, konkreettinen tapa edetä, niin ajankäytöllisesti kuin kustannusten osalta.

Palvelut ja asiakkaat

Asiakkaani tilaavat minulta tyypillisemmin seuraavanlaisia juridiikkapalveluita liittyen myyntiin, markkinointiin, viestintään, sisällöntuotantoon ja henkilötietojen käsittelyyn:

Tarvitsetko arkikielisiä ratkaisuja juridisiin kysymyksiin, joko suullisesti annettavana konsultaationa tai kirjallisessa muodossa?