Online-markkinoinnin sopimussuhteista erityisesti ns. affiliate-toiminnassa

Mediassa on jälleen uutisoitu, kuinka mainostaja on löytänyt digitaalisia mainoksiaan sivustoilta, joilta se ei olisi halunnut mainontaansa löytää. Juridiikan näkökulmasta on kiinnostavaa pohtia, miksi näin on käynyt ja miten sellaista voisi välttää.

Kyseisessä tilanteessa mainostaja on usein käyttänyt tulospohjaista digitaalista kumppanuusmarkkinointia eli esim. affiliate-markkinointia, tai muuta online-mainonnan asiantuntijakumppanin kanssa toteutettua mainosverkostoihin perustuvaa markkinoinnin muotoa.

Mainosverkostomarkkinointi eroaa perinteisestä suorasta digitaalisen mediatilan ostosta siten, että mainostaja ei osta mediatilaa yksittäiseltä verkkosivulta tai yksittäiseen sähköpostiviestiin, vaan saa mainosverkoston kautta käyttöönsä laajan, mainosverkoston harkitseman strategian mukaisen julkaisijaverkoston mainosverkoston sopimusehtojen mukaisesti. Affiliate-markkinointi levisi kaupalliseen toimintaan jo 1990-luvulla, kun Amazon.com verkkokauppa aloitti affiliate-ohjelmansa.

Mainosverkostotoiminnasta on vuosien saatossa syntynyt runsaasti erilaisia variaatioita ja alaryhmiä, mutta perusmuodossaan toimintaan sisältyy neljä eri osapuolta:

1) mainostaja

2) mainosverkosto

3) julkaisija

4) kuluttaja (tai business-to-business-ostaja).

Keskeisin sopimussuhde mainonnan julkaisupaikkojen osalta on mainostajan ja verkoston välinen suhde, joten suositukseni on käyttää riittävästi aikaa ja tietotaitoa kyseisen sopimuksen neuvotteluun, tai vähintäänkin verkoston tai muun online-mainonnan palveluntarjoajan mahdollisten vakioehtojen ymmärtämiseen. Selvää on, että vastuullisesti toimivan kumppanin intressissä on yhtä lailla mainostaja-asiakkaan tyytyväisyys ja mainonnan näkyminen oikeassa ympäristössä.

Olennaisia sopimuksen teemoja ovat mm:

 • palvelun sisältö eli mitä kaikkia toimintoja mainosverkostolta tilataan
 • mainosverkostolle suoritettavien palkkioiden tyypit sekä eri palkkiotyyppien suuruudet
 • kuinka suuri rahasto mainostajan on mahdollisesti pidettävä mainosverkoston saatavilla julkaisijamaksujen maksamiseksi
 • voiko mainostaja käyttää samanaikaisesti muita mainosverkostoja
 • miten julkaisijaksi hakeutuvat hyväksytään
 • mitä aineistoa mainosverkosto saa käyttää eli mainosaineiston hyväksyntäprosessi
 • mikä tapahtuma aikaansaa mainostajalle velvoitteen suorittaa sovittu provisio (esim. toteutunut ja peruuttamaton osto, liidin synnyttäminen vai jokin aikaisempi tapahtuma)
 • miten huomioidaan asiakkaiden tekemät ostokset, joita ei tehty suoraan klikkaamalla julkaisijan sivulla nähtyä mainosta (muun muassa evästeiden voimassaolo)
 • miten mainostajaa markkinoidaan kaikille mainosverkoston julkaisijoille ja niille julkaisijoille, jotka ovat jo julkaisseet mainostajan mainoksia
 • miten mainosverkosto voi viitata mainostajaan referenssinä
 • yhteistyön kesto ja irtisanomisajan pituus
 • missä ajassa mainostajan ja mainosverkoston välisen sopimussuhteen päättymisen jälkeen mainostaja voi ryhtyä suoraan sopimussuhteeseen julkaisijan kanssa

On syytä huomata, että mainostajan ja julkaisijan välille ei affiliate-mallissa synny sopimussuhdetta eli ne ovat molemmat sopimussuhteessa mainosverkostoon. Mainosverkosto asettaa usein rajoituksia sille, miten mainostaja ja julkaisija voivat ryhtyä suoraan sopimussuhteeseen keskenään ilman mainosverkoston mukanaoloa.

Olen kirjoittanut online-markkinoinnin alalajista eli affiliate-markkinoinnista vuonna 2012 IAB Finlandin blogiin laajemman tekstin, jossa käydään läpi myös muiden sopimussuhteiden olennaisia kohtia. Tekstiin voi tutustua täällä.

Mielenkiintoista olisi itse oppia lisää siitä, millaisilla tekniikoilla ja menetelmillä tänä päivänä online-markkinoinnin asiantuntijayritykset pystyvät määrittelemään mainostaja-asiakkaan mainonnan näkymispaikkoja, ja miten aktiivisesti suomalaiset mainostajat ovat mukana määritelmiä tekemässä.

 

Liity sähköpostiyhteisööni

Liittymällä sähköpostiyhteisööni saat:

 • ilmoituksen uusista blogijulkaisuista
 • kutsuja tapahtumiin
 • silloin tällöin muita osaamisalueisiini (juridiikka, asiakaskokemus, yrittäminen) liittyviä infoviestejä