Kyllähän kuvapankkien kuvia saa käyttää vapaasti! Vai saako…?

Kuvapankit, nuo internetnäkyvyyden monipuoliset visualisoijat ja mahdollistajat – mutta millä ehdoilla?

www.taigacolors.fi Kuvan käyttöön blogissa on saatu suostumus teoksen luojalta, yrittäjä Jutta Kuurelta.

Oletko tullut ajatelleeksi, että kuvapankista ostamaasi kuvaa et aina saakaan käyttää luulemallasi tavalla? Moni ei tule ajatelleeksi, vaan ymmärtää kauppahinnan maksun tuovan vapaat kädet.

Mennään ajassa taaksepäin, 26 vuoden taakse kevääseen 1990. Muun muassa Sibelius-monumentin veistänyt kuvanveistäjä Eila Hiltunen (1922-2003) havaitsi taidenäyttelystään otetun kuvan Suomen Kuvalehdessä, Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa julkaistuissa autoliikkeen mainoksissa. Hiltuselta ei oltu kysytty suostumusta kuvan käyttöön, eikä hänen nimeään mainittu kuvan käytön yhteydessä.

Hiltunen päätti toimia. Hän haastoi oikeuteen kolme tahoa: mainostajan, mainostoimiston sekä kuvatoimiston. Oikeudenkäynnissä esiintyneen todistajan mukaan Hiltunen suhtautui ehdottoman kielteisesti kuviensa käyttämiseen mainonnassa. Asia eteni Helsingin raastuvanoikeudesta (nykyään käräjäoikeus) Helsingin hovioikeuteen ja sieltä vielä korkeimpaan oikeuteen, joka antoi asiassa lopulta päätöksensä loppuvuonna 1994, yli neljän vuoden oikeusprosessin jälkeen.

Korkein oikeus hylkäsi äänestyspäätöksellä Hiltusen kanteen kuvatoimistoa kohtaan, ja jätti maksumiehiksi mainostajan ja mainotoimiston. Ne tuomittiin maksamaan yhteisvastuullisesti Hiltuselle hyvitystä tekijänoikeuden loukkauksesta 30.000 markkaa, korvausta kärsimyksestä 10.000 markkaa sekä oikeudenkäyntikulut.

Perusteluissaan kuvatoimiston vapauttamiselle korkein oikeus totesi seuraavaa:

”Hiltuselle on aiheutettu korvausvastuun synnyttävällä tavalla kärsimyksenä ja hyvityksenä korvattavaa vahinkoa julkaisemalla ilman hänen lupaansa kanteessa mainituissa lehdissä automainos, jonka graafinen asu on pääasiassa muodostunut ateljeemiljöötä ja kahta Hiltusen luomaa julkistettua veistosta esittävästä valokuvasta. Mainoksen laatinut mainostoimisto on hankkinut valokuvan kuvatoimistona toimineelta X Oy:ltä kertajulkaisuoikeudella ja sellaisin ehdoin, että “lupien hankkimisesta kuvissa olevien nimien, henkilöiden ja tavaramerkkien käyttöön vastaa asiakas”. Näillä ehdoilla tapahtunut luovutus on tulkittava valokuvaoikeuden luovutukseksi, jossa on tarkoitettu jättää julkaisuoikeuden saajan tehtäväksi selvittää kuvan aihepiiristä aiheutuvat käyttörajoitukset. Tämän vuoksi ja kun X Oy:n ei voida katsoa omalta kohdaltaan syyllistyneen valokuvan tekijänoikeuslain vastaiseen mainoskäyttöön tai muuhunkaan sellaiseen tekijänoikeuslain rikkomiseen, josta Hiltuselle olisi aiheutunut korvattavaa vahinkoa, yhtiötä vastaan ajettu kanne on hylättävä.”

Kuvatoimiston ja mainostoimiston välisen sopimuksen mukaan vastuu valokuvan käytöstä oli ollut asiakkaalla. Kuvatoimisto oli toimitusehtojen mukaan taannut, että sillä oli oikeus myydä kuvat normaaliin uutistoimintaan ja tavanomaisten artikkelien kuvittamiseen. Asiakkaan oli ehtojen mukaan tullut vastata siitä, missä yhteydessä kuvia käytettiin.

Mikä siis neuvoksi? Lue kuvapankkien ehdot. Ne pienetkin präntit. Älä oleta. Tässä muistin virkistykseksi ja esimerkiksi suositun Shutterstock Inc:n lisenssiehdot.

 

Liity sähköpostiyhteisööni

Liittymällä sähköpostiyhteisööni saat:

  • ilmoituksen uusista blogijulkaisuista
  • kutsuja tapahtumiin
  • silloin tällöin muita osaamisalueisiini (juridiikka, asiakaskokemus, yrittäminen) liittyviä infoviestejä