Kuluttajaliiketoiminnan juridiikan valmennusohjelma alkaa 4.10.2023!

Hyvä juridiikan, myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja brändien johtaja – sijoita aikaasi ja energiaasi fiksusti: anna minun kouluttaa tiimisi jäseniä puolestasi!

Tunnetko koskaan, että aikaasi ja energiaasi kuluu liikaa tiimienne juristien sekä markkinointi-, viestintä- ja myyntiammattilaisten neuvontaan ja ohjaukseen?

Haluatko, että he tuntevat kuluttajaliiketoiminnan juridiikan perusteet ja ymmärtävät sen olennaisimmat teemat, jotta he pystyisivät tekemään työssään itsenäisiä päätöksiä?

Koetko vaikeaksi pysyä ajan tasalla yhä kiihtyvässä lainsäädännön ja oikeustapausten määrän kasvussa, voidaksesi opettaa muita uusimmalla tiedolla?

Jos vastasit kyllä, on kehittämäni juridiikan valmennusohjelma hyödyllinen juuri sinulle ja sen avulla voit säästää arvokasta aikaasi, energiaasi ja resurssejasi. Tiimienne ammattilaiset saavat koulutuksen, joka antaa tarvittavat tiedot, taidot ja itsevarmuuden löytää oikeaa tietoa ja tehdä päätöksiä arjessa.

Yli 20 vuoden ajan koulutuksiini ja valmennuksiini osallistuvat ovat toistuvasti kiittäneet minua erityisesti poikkeuksellisen hyödyllisestä, innostavasta, selkeästä ja arkeen vietäviä ratkaisuja antavasta esiintymistavasta. Palautteissa tilaajat ja osallistujat nostavat esiin positiivista ja myös viihdyttävää tapaa opettaa vaativia teemoja arkikielellä, ymmärrettävästi. ”Odotin tylsää juridiikkakoulutusta, ja tämä olikin ehdottomasti päivän innostavin esitys!” on hyvin tyypillinen ja suuresti ilahduttava palautetyyppini!

 • TJ Jari Perko / Asiakkuusmarkkinointiliitto (2023): ”Elina on ollut puhujana ASML:n erilaisissa ammattilaistilaisuuksissa lukuisia kertoja vuosien varrella. Ja aina hän on saanut perustellusti loistavan palautteen niin substanssiosaamisesta kuin taidosta välittää sitä mielenkiintoisella, jopa säihkyvällä tavalla. Luotettava, rento, rohkea ja säkenöivä huippuosaaja ja yhteiskumppani, joka valmistautuu huolellisesti ja pitää hyvän huumorin aina matkassa!”
 • myynti- ja liiketoimintajohtaja Ville Helenius / Dingle Oy (2023): ”Elina on energinen ja innostava kouluttaja, joka osaa puhua juridiikasta ymmärrettävästi ja saa välillä haastavat ja tylsät sopimusasiat tuntumaan kiinnostavilta.”
 • viestintäpäällikkö Milja Mäkelä / Finnish Business Angels Network FiBAN (2023): “Elina on huipputaitava puhuja ja vahva esiintyjä, joka saapuu aina hyvin valmistautuneena paikalle. Ammattimainen juontaja, jolla on maaginen kyky vangita yleisönsä huomio ja tuoda haastateltavistaan parhaat puolet esiin! Elina on juontanut FiBANille paneelikeskusteluja ja vetänyt workshopeja, ja hänellä on kyky nostaa tapahtuma kuin tapahtuma uudelle tasolle!”

Valmennusohjelmassani tiimienne jäsenet eivät ainoastaan opi kuluttajaliiketoiminnan juridiikan teoriaa, vaan myös soveltamaan sitä käytäntöön, mikä luo pohjan itsenäiselle päätöksenteolle.

Sijoittamalla työntekijöiden koulutukseen kehität heidän ammattitaitoaan ja osoitat arvostavasi heidän panostaan. Samalla vapautat myös itseäsi perehdytys- ja koulutustyöltä ja lisäät tehokkuutta sekä sitoutumista työpaikalla.

Valmennukseen osallistumalla pääset vahvistamaan asiantuntijoidenne osaamista seuraavissa teemoissa (tarkempi aikataulu ja ohjelma alempana tällä sivulla):

1. Kuluttajamarkkinoinnin juridiset sudenkuopat
2. Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän sopimukset
3. Henkilötietojen käsittely myynnissä, markkinoinnissa ja asiakassuhteen hoidossa
4. Vastuullisuusväittämät markkinoinnissa sekä markkinoinnin valvontaprosessit

Valmennusohjelman hinta on vain 2.500 euroa + alv 24 % per osallistuja – edullinen hinta maksettavaksi suuresta arvosta, jonka se tuo organisaatioonne. Sivun alaosasta löydät lisätietoa pakettihinnoittelusta useamman osallistujan osalta sekä organisaatiollenne räätälöidyistä sisäisistä valmennuksista. Varaa valmennuspaikka TÄÄLTÄ.

Mitä valmennusinvestointi sisältää?

 1.  4 x 3 h valmennusaamupäivän lähiosallistumisella HUONE Kampin inspiroivassa koulutustilassa lounastarjoiluineen taikka etäosallistumisen videoyhteydellä
 2. Koulutusaineiston jakoversion osallistujan käyttöön vuoden 2024 loppuun saakka
 3. Palkitun, vuodenvaihteessa 2023 julkaistun ja täysin päivitetyn, 425-sivuisen MARKKINOINTIJURIDIIKKA -teokseni (ovh 98 eur) painettuna kirjana
 4. Pääsyn vain valmennusohjelman osallistujille ja valmentajalle tarkoitettuun suljettuun digitaaliseen yhteisöön valmennusteemoihin liittyvien keskustelujen käymiseksi ja vinkkilinkkien jakamiseksi (suljettu ryhmä käynnistetään ensimmäisenä valmennuspäivänä)

Nopean varaajan arvokas lisäetu!

Varaamalla paikan valmennukseen viimeistään keskiviikkona 13.9.2023, saat lisäksi nopeasta päätöksenteostasi ilman lisämaksua seuraavan yksilöllisen juridiikkavalmennuksen jokaiselle osallistujalle organisaatiostasi:

 • 1 h kestoisen henkilökohtaisen juridiikkasparrauksen valmentajan ja osallistujan kanssa kasvokkain Helsingissä tai Espoossa taikka etänä, osallistuja saa tunnin ajan vastauksia ja osaamisen vahvistamista juuri hänelle ja organisaatiollenne tarpeellisissa täsmäkysymyksissä (normaalihinta 590 eur + alv)

VARAA TÄSTÄ paikat syyskauden tuloksia tuottavaan ja taatusti tehokkaaseen valmennukseen!

Lisäkysymyksissä otathan yhteyttä minuun haluamallasi tavalla, niin vastaan viivytyksettä: puhelu / WhatsApp-viesti 040 555 35 79 taikka sähköposti elina@elinakoivumaki.com.

Lisätietoja ammatillisesta ja valmennusosaamisestani sekä referensseistäni löydät täältä: Elina juristina / Elina esiintyjänä

Mitä osaamista valmennuksissa lisätään?

Seuraavassa esittelen valmennusten sisällöt, jotka olen suunnitellut kuluttajaliiketoimintaa harjoittavien yritysten erityistarpeisiin.

 

 

1) ke 4.10.2023 klo 9-12: Kuluttajamarkkinoinnin juridiset sudenkuopat

Markkinointitapojen ja kanavien monipuolistuttua olennaisesti ovat myös niiden juridiikkaan liittyvä sääntely ja seuraamukset lisääntyneet. Valvontaviranomaisten sekä kilpailijoiden tarkkailun rinnalle on syntynyt aktiivisten kuluttajien joukot, jotka reagoivat herkästi ja näkyvästi markkinoinnin virheisiin.

Valmennuksessa käydään läpi kuluttajatuotteiden ja -palveluiden markkinoinnin keskeiset pelisäännöt ja annetaan arkikieliset työkalut juridisten sudenkuoppien välttämiseen. Jokaista teemaa havainnollistetaan ajankohtaisilla oikeustapauksilla, mikä helpottaa oppien viemistä osallistujan omaan työhön.

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia kuluttajamarkkinoinnin teemoja:

 • mikä tulkitaan markkinoinniksi, mikä muuksi toiminnaksi (kuten ei-kaupalliseksi viestinnäksi)
 • markkinoinnin tunnistettavuusedellytys ja piilomainonnan välttäminen
 • tekijänoikeuslailla suojattujen aineistojen (kuten kuvien ja videoiden) käyttö markkinoinnissa
 • toisen maineen ja tunnettuuden hyödyntäminen markkinoinnissa
 • tehokkaat, mutta säännellyt myynninedistämiskeinot (markkinointiarpajaiset ja -kilpailut, kylkiäiset ja lisäedut)
 • alennusmyynnit ja erikoistarjoukset 1.1.2023 lakiuudistuksen jälkeen
 • vertaileva mainonta (kilpailija mainiten tai ilman)
 • kaupanteon jälkeinen toiminta ja sen valvonta

 

 

2) ti 31.10.2023 klo 9-12: Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän sopimukset

Markkinointia, myyntiä ja viestintää toteutetaan yhä enemmän niin, että niissä on mukana ulkopuolisia tahoja markkinoijan oman henkilökunnan lisäksi: mainos-, media- ja viestintätoimistoja, tapahtumamarkkinointitoimistoja, esiintyviä malleja, vaikuttajia, valo- ja videokuvaajia ym.

Erityisesti digitalisoituminen lisäsi asioita, joista on välttämätöntä sopia kirjallisesti jälkikäteisten erimielisyyksien välttämiseksi. Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän sopimuksiin sisältyy lukuisia erityispiirteitä, joita ei sisälly yritystoiminnan muihin sopimustyyppeihin.

Valmennuksessa käydään läpi kuluttajatuotteiden ja -palveluiden markkinoinnin, myynnin ja viestinnän suunnittelemiseen ja toteuttamiseen liittyvät keskeiset sopimukset, sekä niiden tärkeät ehdot. Lisäksi annetaan käytännön vinkkejä sopimusten neuvottelemiseen.

Sopimusten sudenkuoppakohtia havainnollistetaan oikeustapauksilla, mikä helpottaa oppien viemistä osallistujan omaan työhön.

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia sopimuksiin liittyviä teemoja:

 • suunnitteluvaihe: sopimukset mainos-, media-, viestintä- ja tapahtumatoimistojen kanssa
 • toteutusvaihe: sopimukset mainos-, media-, viestintä- ja tapahtumatoimistojen kanssa sekä markkinointi- & viestintäaineistoissa ja tapahtumissa esiintyvien ja niitä tallentavien kanssa
 • vaikuttajamarkkinoinnin sopimusten erityispiirteet
 • asiakas- ja markkinatutkimuskumppanisopimusten erityispiirteet

 

 

3) ti 21.11.2023 klo 9-12: Henkilötietojen käsittely myynnissä, markkinoinnissa ja asiakassuhteen hoidossa

Digitaalisuus on mullistanut henkilötietojen käsittelymahdollisuudet ja tuonut tietosuojan jokaisen kuluttajaliiketoimintaa harjoittavan työpöydälle. Tavat kerätä ja käsitellä potentiaalisten asiakkaiden sekä asiakkaiden henkilötietoja ovat kasvaneet olennaisesti, samoin niihin liittyvä lainsäädäntö sekä oikeudelliset seuraamukset.

Valmennuksessa käydään läpi henkilötietojen keräämistä kuluttajatuotteiden ja -palveluiden markkinointi- ja myyntitarkoituksiin sekä käsittelyyn asiakassuhteen hoidossa. Henkilötietojen käsittelyn elinkaaren eri kohtia havainnollistetaan ajankohtaisilla oikeustapauksilla, mikä helpottaa oppien viemistä osallistujan omaan työhön.

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia kuluttajien henkilötietojen käsittelyn teemoja:

 • mitä henkilötietoja yritys saa kerätä asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista
 • millä perusteilla henkilötietoja voi kerätä ja millaiseen käsittelyyn eri perusteet antavan mahdollisuuden
 • millaisia suostumuksia henkilöiltä tulee / voi pyytää ja miten suostumukset laajentavat myynninedistämisen mahdollisuuksia
 • mitä EU:n tietosuoja-asetuksen myötä laajentunut rekisterinpitäjän informointivelvollisuus tarkoittaa arjessa
 • miten rekisteröityjen entisestään laajentuneet oikeudet toteutetaan käytännössä
 • miten tietosuoja tulee huomioida some-toiminnoissa
 • tietosuojasta kohdennetussa verkkomarkkinoinnissa (retargetointi, evästeet ym.)
 • mitä tulee huomioida henkilötietojen käsittelyn ulkoistamisessa (muun muassa kumppanisopimukset mainostoimiston ja vaikuttajien kanssa sekä käytettävien ohjelmistojen valinta)

 

4) ti 12.12.2023 klo 9-12: Vastuullisuusväittämät markkinoinnissa sekä markkinoinnin valvontaprosessit

Vastuullisuus-sanalta ei yksikään markkinoija tai viestijä ole viime vuosina voinut välttyä. Mm. ilmastoon, kierrätykseen ja lähituotantoon liittyvät väittämät ovat arkipäivää markkinointiviestinnässä.

Miten vastuullisuus tulee huomioida juridiikan pelisääntöjen näkökulmasta? Lainsäädäntömme sisältää sekä yleistä, kaikkiin markkinoijiin sovellettavaa sääntelyä että erityislainsäädäntöä tietylle toimialalle. Vastuullisuusväittämät sisältävät usein myös vertailevan mainonnan elementtejä eli joko suoraa tunnistettavaa vertailua muihin toimijoihin taikka yleisiä komparatiivi- / superlatiiviväittämiä.

Valmennuksessa käydään läpi nykyistä ja tulevaa, tiukentuvaa sääntelyä vastuullisuusväittämiin liittyen ja annetaan arkikielisiä ratkaisuja kuluttajatuotteiden ja -palveluiden vastuullisuudesta viestimiseen kiinnostavasti, mutta juridisesti kestävällä tavalla. Sääntelyä havainnollistetaan ajankohtaisilla oikeustapauksilla, mikä helpottaa oppien viemistä osallistujan omaan työhön.

Lisäksi valmennuksessa käsitellään kaikkiin kuluttajamarkkinoinnin muotoihin soveltuvia valvonta- ja seuraamusmekanismeja ja annetaan konkreettisia toimintaohjeita prosesseihin valvontaviranomaisten ja kilpailijoiden kanssa toimittaessa.

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia vastuullisuusväittämien ja seuraamusprosessien teemoja:

 • mitkä yleiset, kaikkeen kuluttajahyödykkeiden markkinointiviestintään sovellettavat lain säädökset käsittelevät vastuullisuusväittämiä ja vertailevaa mainontaa?
 • millä kuluttajahyödykkeiden toimialoilla on omaa erityislainsäädäntöä ja/tai viranomaismääräyksiä & -linjauksia vastuullisuusväittämistä ja vertailevasta mainonnasta?
 • erityisiä huomioita ympäristöväittämistä
 • myynninedistämiskeinojen kytkeminen hyväntekeväisyyslahjoituksiin (esim. ”lahjoitamme x % kampanjamyynnistä kohteelle y”)
 • tulevaa uutta lainsäädäntöä EU:sta (ns. viherpesudirektiivi)

Valmennuksen hinnoista ja vaihtoehdoista

Varaa nyt paikat kattavaan ja konkreettiseen valmennukseen TÄÄLTÄ.

Valmennusohjelmapaketin hinta on vain 2.500 euroa + alv 24 % per osallistuja!

Pakettihinnat useammille osallistujille samasta organisaatiosta:

 • 2 osallistujaa: 4.000 euroa + alv 24 %
 • 3 osallistujaa: 4.900 euroa + alv 24 %
 • 4 osallistujaa tai enemmän: pakettihinta kysymällä

Teen runsaasti organisaatiokohtaisia, räätälöityjä sisäisiä koulutuksia ja valmennuksia. Mikäli teidän tarpeisiinne sopii parhaiten oma sisäinen juridiikkataitojen tehokas vahvistaminen, tulen mielelläni valmentamaan tiimienne asiantuntijoita. Ota yhteyttä (puhelu / WhatsApp-viesti 040 555 35 79 taikka sähköposti elina@elinakoivumaki.com), niin keskustellaan tarpeistanne ja laadin siltä pohjalta ehdotuksen.

 

Koulutus- ja valmennuspalautteita vuosien varrelta

Aloitin juridiikan koulutustyöt heti juristiksi valmistuttuani vuonna 2000 ja olen siitä asti lähes viikoittain tehnyt koulutus-, valmennus- ja puhetöitä koko työurani ajan.

Seuraavassa listassa esimerkkejä vuosien varrelta siitä, millaisen vaikutuksen kouluttamistyöni on tilaajissa / osallistujissa aikaansaanut:

 • 2004: ”Hyväntuulinen, innostunut asiastaan, esitys hyvä & tiivis paketti, asiasisältö hyvä!”
 • 2005: ”Hän oli kuullut, että joukossamme on osuuskunnasta kiinnostuneita, ja oli nähnyt vaivaa, että selvitti asiaa ja kerto meille aiheesta hyvin selkeästi.”
 • 2006: ”Selkeä-ääninen puhuja => helppo kuunnella! Lakipykälät oli hyvin ’kansanomaisesti’ käsitelty esimerkkien avulla.”
 • 2007: ”Erityisesti Koivumäkeä olisi kuunnellut mielellään lisää.”
 • 2008: ”Jämäkkä, looginen, hyvä ja nopeatempoinen luentotyyli. Täsmällinen, selkeä, hyviä esimerkkejä. Kaikki materiaali ehdittiin käydä läpi, pysyi aikataulussa. Tämä oli nyt sitä, mitä olin tullut kurssilta hakemaan, sain paljon irti.”
 • 2009: ”Kaikkien markkinoinnin ja viestinnän tekijöiden pitäisi kuunnella tämä Elinan sessio!”
 • 2010: ”Asianajaja ja otsikkona markkinoinnin lainsäädäntö. Vaan taas tuli yllätys. Todella tiukka mimmi, joka on intohimoisesti asiansa takana. Antoi hyviä käytännön vinkkejä, pisti miettimään ja tarkastelemaan omia toimintatapoja.”
 • 2011: ”Koivumäki on loistava – valoisalla olemuksellaan ja kiinnostavilla esimerkeillä sai esityksestään todella kiinnostavan, vaikka voisi luulla, että lakiasiat ovat puuduttavia!”
 • 2012: ”Aivan mielettömän hyvä osuus. Hanskasi hyvin puheliaan ja kyselevän poppoon ja aikataulut.”
 • 2013: ”Kouluttaja oli mainio! Paljon asiaa, mutta ei yhtään puuduttavaa tai kuivaa. Rautainen ammattilainen!”
 • 2014: ”Kouluttaja puhui ja kertoi asiat niin, että tavallinen ihminenkin ymmärsi.”
 • 2015: ”Hienoa oli myös se, että hän antoi konkreettisia vastauksia ja ohjeita, eikä vain luetellut kysymyksiä, joihin törmäämme.”
 • 2016: ”Kouluttaja oli selkeäsanainen ja hyvä puhuja. Materiaali oli kattava ja siisti. Sisältö kohdentui todella hyvin omaan työhöni ja uskoisin että oli sovellettavissa myös muiden läsnäolijoiden työhön. Kouluttaja myös reagoi hyvin yleisön kysymyksiin ja kommentteihin.”
 • 2017: ”Kiitos loistavasta, maanläheisestä ja selkokielisestä koulutuksesta. Hyvä kirjallinen materiaali, hyviä esimerkkejä. Yksi parhaimmista koulutuksista, joissa olen lähivuosina ollut.”
 • 2018: ”Ihailtavan energinen ja inspiroiva esiintymistapa! Hienosti oli muotoiltu lakisanasto ymmärrettävälle kielelle ja käytännön esimerkit täydensivät hyvin kokonaisuutta.”
 • 2019: ”Vakuuttava, asiantunteva, erinomainen esiintyjä!”
 • 2020 ”Elinan moderointi loi turvallisen ja luottavaisen tunnelman, hän selvästi tunsi liike-elämän lainalaisuuksia ja jopa meidän toimialaamme hyvin ja pystyi siten juonnoissa ja kysymysosioissa poimimaan juuri oikeat näkökulmat.”
 • 2021 ”Elina Koivumäki oli ammattimainen ja valovoimainen esiintyjä.”
 • 2022 ”Elina Koivumäki oli kyllä esimerkillinen esiintyjä. Tuollaista valmistautumista ja omistautumista en ole nähnyt vielä keneltäkään esiintyjältä aiemmin.”
 • 2023 ”Kiitos Elina, todella hyvä ja mielenkiintoinen setti! Sinulla on mahtavan innostava tapa vetää.”

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN SYKSYN VALMENNUSOHJELMAAN – ODOTAN INNOLLA SEN ALKAMISTA!

Varaa pian paikkasi täältä – vain rajoitetusti paikkoja lähiosallistumiselle HUONE Kampissa.

 

Lippujen ostoehdot:

Valmennusohjelman järjestäjä on Elina Koivumäen yhtiö Lexperience Oy (y-tunnus 2951384-6) ja sen lipunmyynti verkkopankki- ja maksukorttimaksuilla tapahtuu Eventio Oy:n kautta. Laskutuksella tapahtuva myynti tapahtuu Lexperience Oy:n kautta.

Ostettua osallistumislippua ei voi peruuttaa, mutta sen käyttäjän tilalle voi nimetä toisen osallistujan ilmoittamalla muutoksesta viimeistään 24 h ennen kutakin valmennustapahtumaa sähköpostitse elina@elinakoivumaki.com.

Mikäli ostaja valitsee maksutavaksi laskun, on ostaja velvollinen maksamaan hinnan laskun eräpäivään mennessä, ennen valmennusohjelman alkamista.

Etäosallistumisen livestream-lisenssi oikeuttaa lipun ostaneen osallistujan seuraamaan tapahtumaa etänä yksin henkilökohtaisesti omalla päätelaitteellaan. Mikäli organisaationne on kiinnostunut ryhmälisenssistä, ottakaa yhteyttä elina@elinakoivumaki.com. Lisenssin käyttöehtojen rikkominen johtaa lisenssin lakkauttamiseen ilman velvoitetta rahojen palauttamiseen.

Osallistujien henkilötietojen käsittely:

Tapahtuman järjestäjä käsittelee osallistujien ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuja henkilötietoja asiakasrekisterissään mm. asiakassuhteen hoitamiseksi, liiketoimintansa kehittämiseksi sekä markkinointi- ja viestintätarkoituksiin tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuilla tavoilla. Rekisteröity voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn ja/tai luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin lähettämällä sitä koskevan ilmoituksen sähköpostilla elina@elinakoivumaki.com.

Etäosallistumisen webinar-lähetykset toteutetaan niin, että osallistujat eivät näe muiden osallistujien henkilötietoja, lukuun ottamatta mahdollisia osallistujan chatiin kaikkien nähtäville kirjoitettuja sisältöjä nimitietoineen.

Muut ehdot:

Valmennusohjelman järjestäjällä on oikeus peruuttaa valmennusohjelma ja palauttaa jo maksaneille rahat, mikäli valmennukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia. Vaihtoehtoisesti järjestäjä voi siirtää valmennusohjelman alkavaksi myöhemmin vuoden 2023 syksyllä ja ilmoittaa uudet ajankohdat.

 

 

 

Liity sähköpostiyhteisööni

Liittymällä sähköpostiyhteisööni saat:

 • ilmoituksen uusista blogijulkaisuista
 • kutsuja tapahtumiin
 • silloin tällöin muita osaamisalueisiini (juridiikka, asiakaskokemus, yrittäminen) liittyviä infoviestejä