EU ehdottaa uutta sääntelyä videonjakoalustoille

EU:n komissio on julkaissut 26.5.2016 ehdotuksensa audiovisuaalisten mediapalveluiden lainsäädännön päivittämiseksi. Lainsäädännön muuttaminen edellyttää ehdotuksen hyväksyntää EU:n parlamentissa, jonka käsittelyyn ehdotus nyt siirtyy.

Ehdotus toisi mukanaan uutta sääntelyä erityisesti YouTuben kaltaisille videonjakoalustoille, mutta saattaa koskea myös esimerkiksi sanomalehtien verkkosivuja, joissa voi jakaa videoita. Lainsäädäntöehdotuksen etenemistä kannattaa seurata, mikäli yrityksenne liiketoimintaan liittyy videonjakopalveluita tai mikäli esim. tubettajana tai yrityksenä tuotatte sisältöä, joka saattaisi jatkossa tulla uudenlaisen sääntelyn piiriin vaikka karkean kielenkäytön myötä. Etenemistä voi seurata komission sivustolla sekä Twitterissä tunnuksella #AVMSD.

Komissio on tehnyt arvioinnin vuonna 2010 annetusta audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä ja sen perusteella ehdottanut videonjakoalustojen osalta seuraavaa (ote komission lehdistötiedotteesta):

”Verkkoalustat, jotka organisoivat ja taggaavat eli merkitsevät hakusanoilla laajoja videomääriä, velvoitetaan suojelemaan alaikäisiä haitalliselta sisällöltä (kuten pornografialta ja väkivallalta) ja kaikkia kansalaisia vihaan yllyttämistä. Toimenpiteisiin kuuluu välineitä, joilla käyttäjät voivat ilmiantaa tai ilmoittaa haitallisen sisällön, iäntarkistus tai sisällönsuodatus. Varmistaakseen, että toimenpiteet ovat kestäviä ja tuloksekkaita, komissio aikoo kutsua kaikki videonjakoalustat työskentelemään allianssissa alaikäisten suojelemiseksi verkkoympäristössä, jotta toimialalle voidaan laatia käytännesäännöt. Säännöt eivät olisi pelkästään itsesääntelyllisiä, vaan kansallisilla audiovisuaalialan sääntelyviranomaisilla olisi valtuudet valvoa niiden täytäntöönpanoa. Tämä voi kansallisesta lainsäädännöstä riippuen johtaa myös sakkoihin.”

Mitkä ovat ehdotuksen tarkoittamia videonjakoalustoja?

Videonjakoalustoja ehdotuksen mukaan ovat palvelut:

 • joihin liittyy sellaisten ohjelmisen tai käyttäjien tuottamien sisältöjen laajamittaista varastointia, joiden sisältöön palveluntarjoajalla ei ole toimituksellista kontrollia;
 • joiden sisällön organisoinnista päättää palveluntarjoaja, mm. automatisoidulla tai algoritmeihin perustuvalla organisoinnilla (esim. tagging-toiminnolla); ja
 • joiden pääasiallinen tai osittainen tarkoitus on tarjota ohjelmia tai käyttäjien tuottamaa sisältöä yleisölle tiedonvälitys-, viihde- tai valistustarkoituksiin.
Kassinen tyyny / Taiga Colors www.taigacolors.fi Kuvitan blogiani fanittamillani Taiga Colors -tuotteilla, kuvien käyttöön on yrittäjän lupa.

Määritelmän mukaisia videonjakoalustoja ovat tunnetut isot videopalvelut, mutta sen piiriin tullevat kuulumaan myös verkkosivustot, joihin vain joltain osin liittyy videoidenjako (”Vaatimuksen  tulisi  katsoa  täyttyvän myös siinä tapauksessa, että palvelulla on audiovisuaalista sisältöä ja muotoa, joka on erotettavissa  kyseisen  palveluntarjoajan  päätoiminnasta,  esimerkkeinä  verkkolehtien erilliset   osat,   jotka   sisältävät   audiovisuaalisia   ohjelmia   tai   käyttäjien   tuottamia videoita,   jos   kyseisten   osien   voidaan   katsoa   olevan   erotettavissa   verkkolehtien pääasiallisesta  toiminnasta.”).

Mitä EU:n komissio ehdottaa jäsenmaiden uudeksi velvoitteeksi?

Jäsenmaiden tulisi ehdotuksen mukaan säätää lakeja sen varmistamiseksi, että videonjakoalustat ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin:

 1. lasten suojelemiseksi sisällöltä, joka voi vaikuttaa haitallisesti heidän fyysiseen, psyykkiseen ja moraalisen kehitykseensä; ja
 2. kaikkien kansalaisten suojelemiseksi siltä, ettei harjoiteta yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan kohdistettuna tiettyyn ihmisryhmään tai ryhmän jäseneen, perustuen henkilöiden sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, uskontoon, syntyperään taikka kansalliseen tai etniseen alkuperään.

Käytännössä tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää ehdotuksen mukaan mm. seuraavia toimenpiteitä:

 1. videonjakopalveluiden ehtojen muokkaamista sisältämään yllä olevat asiat;
 2. käyttäjien saatavilla olevien liputus- ja raportointimenetelmien sekä videoiden arvosteluprosessien luomista; ja
 3. iän varmistusmekanismien luomista ja käyttöönottoa.

 

 

 

 

 

 

 

Liity sähköpostiyhteisööni

Liittymällä sähköpostiyhteisööni saat:

 • ilmoituksen uusista blogijulkaisuista
 • kutsuja tapahtumiin
 • silloin tällöin muita osaamisalueisiini (juridiikka, asiakaskokemus, yrittäminen) liittyviä infoviestejä